3/14 Đường 49, KP6, P. Hiệp Bình Chánh, Tp Thủ Đức, TPHCM Email: dvkt.ngochan@gmail.com
Công Ty TM Dịch Vụ Tư Vấn Đào Tạo NGỌC HÂN
Chuyên nghiệp - Tận Tâm - Nâng tầm doanh nghiệp
Liên Hệ Tư Vấn
Liên Hệ Tư Vấn 0935 567 560
Công Ty TM Dịch Vụ Tư Vấn Đào Tạo NGỌC HÂN
01/03/2024 Thuế TNCN
Chia sẻ:

Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN (TT 80/2021)

Hướng dẫn chi tiết: cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN và các phụ lục 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN trên phần mềm HTKK.

I. CÁCH LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 05/QTT-TNCN (TT80/2021)

Bước 1: M phn mm HTKK, bn nhp mã s thuế để đăng nhp vào phn mm HTKK;

Bước 2: Chn thuế thu nhp cá nhân;

Bước 3: Chn mc 05/QTT-TNCN t khai quyết toán thuế thu nhp cá nhân (TT80/2021).

HÌNH

Chọn kỳ tính thuế theo năm, sẽ xuất hiện hộp thoại như bên dưới:

HÌNH

Lưu ý

Trên tờ khai 05/QTT-TNCN các bạn không cần phải nhập thông tin dữ liệu, các bạn điền đầy đủ thông tin vào các phụ lục 05-1/BK-TNCN, phụ lục 05-2/BK-TNCN, phụ lục 05-3/BK-TNCN thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật theo số liệu đã nhập từ các phụ lục sang tờ khai quyết toán thuế TNCN.

II. CÁCH LẬP PHỤ LỤC THEO MẪU 05-1/BK-TNCN

2.1. Các chỉ tiêu để nhập vào phụ lục

Là những cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên ???? Tính thuế theo phương pháp biểu lũy tiến từng phần;

Trường hp lao động th vikhấu trừ thuế TNCN 10%, sau đó làm chính thức tại doanh nghiệp, tính theo biểu lũy tiến từng phần, sẽ có 2 trường hợp như sau:

  • Trường hợp cá nhân đó đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thay: sẽ cộng tất cả các khoản thu nhập trong năm vào phụ lục 05-1/BK;

Ví dụ: Cá nhân A ký hợp đồng thử việc 2 tháng vào ngày 01/01/2021, sau đó ký hợp đồng chính thức 1 năm ???? cuối năm cá nhân A đủ điều kiện quyết toán thuế, thì sẽ kê khai toàn bộ tổng thu nhập của 2 tháng thử việc và 10 tháng chính thức vào phụ lục 05-1BK.

  • Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện để ủy quyền quyết toán thuế thay: sẽ tách riêng thu nhập từng phần để kê vào phụ lục 05-1/BK và phụ lục 05-2/BK.

Ví dụ: Cá nhân A ký hợp đồng thử việc 2 tháng. Sau đó ký chính thức với doanh nghiệp ???? cuối năm cá nhân A không đủ điều kiện quyết toán thuế, thì sẽ kê khai thu nhập của 2 tháng thử việc vào phụ lục 05-2/BK, tiền lương của các tháng chính thức sẽ kê vào phụ lục: 05-1/BK.

HÌNH

2.2. Hướng dẫn lập các chỉ tiêu trên phụ lục 05-1/BK-TNCN

Mc (07) H và tên: ghi đầy đủ h và tên cá nhân cư trú có thu nhp t tin lương, tin công ký hp đồng lao động 3 tháng tr lên ti doanh nghip;

Mc (08) Mã s thuế: đin MST ca cá nhân đã đăng ký mã số thuế và được cấp bởi cơ quan thuế;

Mc (09a) Loi giy t: chn 1 trong 4 giy t sau CMND, th CCCD, h chiếu, giy khai sinh hoc mc khác nếu có;

Mc (09) S CMND/CCCD/H chiếu: đin s CMND, CCCD hoc h chiếu trường hp chưa có MST;

Mc (10) Cá nhân y quyn quyết toán thay: đánh du X vào mc s 10 đối vi trường hp cá nhân đủ điu kin để y quyn cho doanh nghip tr thu nhp quyết toán thuế thay;

Mc (11) CN nước ngoài y quyn quyết toán dưới 12 tháng: đánh du X vào mc s 11 đối vi trường hp cá nhân nước ngoài đủ điu kin để y quyn cho doanh nghip tr thu nhp quyết toán thuế thay;

Mc (12) Tng thu nhp chu thuế: là tng thu nhp chu thuế t tin lương tin công mà doanh nghip đã tr trong k cho cá nhân cư trú ký hp đồng t 3 tháng tr lên;

Cách tính khoản thu nhập chịu thuế: 

HÌNH

 

Trong đó:

- Tổng thu nhập là các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp tính thuế;

- Những khoản phụ cấp được miễn thuế khi tính thuế TNCN bao gồm:

        + Tiền ăn trưa: không quá 730.000đ/tháng. Nếu doanh nghiệp cung cấp cơm trưa tự nấu, những suất ăn mua sẵn hoặc phiếu ăn cho nhân viên thì được miễn thuế toàn bộ;

        + Phụ cấp trang phục sẽ không quá 5tr/1 năm. Nếu doanh nghiệp phụ cấp bằng hiện vật thì được miễn toàn bộ;

        + Tiền khoán văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại… không vượt quá theo quy định trong quy chế lương thưởng của doanh nghiệp (Doanh nghiệp tự xây dựng quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp..);

        + Khoản tiền thuê nhà trả

Xem thêm

Bài viết liên quan