Những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016

 •  
 •  
 •  

Đến hẹn lại lên, cứ vào tháng 3 hàng năm các cá nhân , doanh nghiệp đều phải thực hiện nhiệm vụ quyết toán thuế.

Với những cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quyết toán thuế do các công ty kế toán cung cấp thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số cá nhân và tổ chức tự mình thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm thì vẫn còn nhiều lúng túng. Do đó, Kế toán ngọc Hân đã tổng hợp hướng dẫn về vấn đề này.

1. Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

2. Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN 2016

 • Đối với trường hợp có phát sinh thêm số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/03/2017. Tuy nhiên để tránh tình trạng quá tải. các cá nhân nên tiến hành nộp hồ sơ sớm ngay khi có đầy đủ hồ sơ (khoảng tháng 2, đầu tháng 3).
 • Đối với trường hợp có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn: Cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong năm (kể cả sau 31/3/2017) mà không bị phạt.

3. Những cá nhân nào không cần phải quyết toán thuế TNCN?

 • Cá nhân không phát sinh số thuế phải nộp thêm.
 • Cá nhân có số thuế nộp thừa nhưng không có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
 • Riêng với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh đã nộp thuế TNCN theo hình thức khoán và nộp theo từng lần phát sinh sẽ không phải quyết toán thuế đối với thu nhập từ kinh doanh.

4. Những cá nhân được phép ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay

 • Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (kể cả khi không làm đủ 12 tháng trong năm), kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
 • Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì sẽ phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

5. Những cá nhân nào phải tự thực hiện quyết toán với cơ quan thuế

 • Cá nhân thuộc các trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay nhưng đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã bị thu hồi và hủy).
 • Cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay, bao gồm:
  • Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên tại một người sử dụng lao động (NSDLĐ), đồng thời có thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/tháng hoặc chưa khấu trừ thuế (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại 2 đơn vị trở lên trong năm.
Những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016
4 (80%) 5 votes

Bài viết liên quan