Misa

MISA là phần mềm kế toán phổ biến dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán.

Tổng hợp các kiến thức giúp bạn tự học phần mềm Misa SME.NET 2017

Nghiệp vụ: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
5 (100%) 1 vote