Dịch vụ thuế

Dịch vụ hoàn thuế GTGT
5 (100%) 9 votes

Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Hoàn thuế là quy định của bộ tài chính về việc trả lại tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước. Các thủ tục hoàn thuế có những khó khăn nhất định về chuyên môn, chứng từ chứng minh và kinh nghiệm quyết toán. Chính các nguyên nhân này làm cho việc hoàn thuế của doanh nghiệp trở nên khó khăn, thời gian kéo dài, số thuế… Xem tiếp

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Hoàn thuế là quá trình ngân sách nhà nước trả lại cho cá nhân số tiền thuế TNCN đã nộp trước đó. Tại sao phải hoàn thuế TNCN? Trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp, các cá nhân có mức thu nhập đạt ngưỡng phải chịu thuế. Khi đó các doanh nghiệp sẽ chi trả khấu trừ và thu tiền thuế… Xem tiếp