Tài liệu - Biểu mẫu

Mẫu tờ khai thuế Môn bài mới nhất năm 2017
3.7 (73.33%) 3 votes

Mẫu tờ khai thuế Môn bài mới nhất năm 2017

Tờ khai thuế Môn Bài mới nhất năm 2017 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ. Áp dụng từ ngày 1/1/2017. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI [01] Kỳ tính lệ phí: năm………………   [02] Lần đầu □ [03] Bổ sung lần thứ □ [04] Người nộp lệ phí: …………………………………………………………………….. [05] Mã số… Xem tiếp